ANASAYFA/ HOME PAGE
ÜRÜNLER / PRODUCTS
ENERJİ VERİMLİLİĞİ / ENERGY EFFICIENCY
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION
MÜŞTERİ HİZMETLERİ / CUSTOMER CARE
İLETİŞİM / COMMUNICATION
 

VEKTÖR KONTROL: 

 

Yukarıda belirtilen dezavantajları ortadan kaldırmasının yanı sıra, motorun yüküne göre optimum çalışma noktasını belirleyerek motoru en verimli noktada çalıştıran bir algoritmadır. Ancak, her inverter modelinde vektör kontrol modu yer almamaktadır. Alınan inverterde bu modun olup olmadığı inverter kataloğundan veya tedarikçi firmadan bilgi alınması germektedir.

 

Vektör modülü için gerekli olan parametre tanımlaması iki farklı yöntem ile yapılabilmektedir. Birinci yöntem, literatüre de “rotating auto tune” olarak geçen,  inverterin motoru yüksüz çalıştırarak parametreleri kendisinin hesaplamasıdır. Ancak bu her zaman uygulanabilir bir yöntem değildir, zira motorun bağlı olduğu yük sistemi buna müsaade etmeyebilir. Bir diğer yöntem ise “nonrotating tune” olarak  geçen, motoru döndürmeden parametreleri algılayan algoritmadır. 

 

Vektör kontrol algoritmasının en hassas noktası, motor parametrelerinin doğru olarak tesbit edilmesi ve invertere set edilmesidir. Bu amaçla bizim önerimiz, motor parametrelerinin, motor üretici firmadan temin edilmesidir. Motor üreticisinden alınan motor parametrelerinin eğer mümkün ise, inverterin autotune modunda hesaplamış olduğu değerlere uygunluğuna dikkat edilmelidir.

 

Bu algoritmanın en verimli noktada çalışmasını sağlayabilmek için aşağıda verilen motor parametrelerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve invertere tanıtılması gerekmektedir.

 

 Asenkron Motor Eşdeğer Devresi

 

 

Şekil 3. Asenkron motor eşdeğer devre şeması

 

Rs : Bir faza ilişkin stator faz direnci [ohm]

Lrs : Bir faza ilişkin stator kaçak endüktansı [mH]

Lm : Mıknatıslanma endüktansı [mH]

Lss : Statora indirgenmiş bir faza ilişkin rotor kaçak endüstansı [mH]

R'r: Statora indirgenmiş bir faza ilişkin rotor direnci [ohm]

Tr : Rotor zaman sabiti [ms] = (Lrs + Lm)/R'r

Is : Stator faz akımı [A]

Iso : Boşta stator faz akımı [A]

Im : Mıknatıslanma akımı [A] (Genellikle Ife akımı ihmal edildiğinden Im=Iso alınabilir)

s : Kayma Frekansı [Hz] =  (Senkron hız – Nominal hız) / (Senkron hız) x Nominal Frekans 

WAT Motor Eşdeğer Devre Parametreleri

 

Diğer motor parametreleri için lütfen başvurunuz..