ANASAYFA/ HOME PAGE
ÜRÜNLER / PRODUCTS
ENERJİ VERİMLİLİĞİ / ENERGY EFFICIENCY
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION
MÜŞTERİ HİZMETLERİ / CUSTOMER CARE
İLETİŞİM / COMMUNICATION
 

 

"Avrupa Elektrik Makinaları Üreticileri Komitesi (CEMEP) ve Avrupa Komisyonu’nun 28 Haziran 1999 tarihli deklarasyonu motorları verim sınıflarına göre ayırmıştır. Verimi artırılmış motorlar (EFF1),  verimli motorlar (EFF2) ve düşük verimli motorlar (EFF3) bu sınıflandırmada yer alan motorlardır. Ancak, bu verim sınıflarına uyum ve deklerasyon gönüllük esasına dayanmakta idi. IEC tarafından Ekim 2008 itibari ile yayımlanan 60034-30 standardında motor verimlilik sınıfları ve değerleri yeniden tariflenmiştir. Yeni standarda göre EFF2 motorlar IE1, EFF1 motorlar IE2 olarak ifade edilmiş ve EFF3 motor sınıfı kaldırılmıştır. Ayrıca Premium Efficiency ile Super Premium Efficiency adı altında yeni yüksek verimli motor sınıfları tanımlanmıştır.

 

IE1  = EFF2

IE2  = EFF1

IE3  = Premium Efficiency

IE4  = Super Premium Efficiency

 

0.75kW ile 375kW güç aralığında 50-60Hz frekans değerlerine sahip 2,4 ve 6 kutup motorları kapsayan bu standartta verimin belirlenmesi için başka bir IEC standardı olan 60034-2-1 referans gösterilmiştir. Motordan alınan çıkış gücünün motorun tükettiği ve maliyete yansıyan giriş gücüne oranı olarak tanımlanan verim aslında motorda meydana gelen kayıpların bir göstergesidir.

 

                         

 

IEC 60034-2-1’e göre bu kayıplar spesifik metodlar ile elde edilir ve yapılan kayıp analizinden sonra verim hesaplanır. Eylül 2007 tarihinde yayımlanan 2-1 standardından önce 60034-2 standardı verim hesaplanmasında kullanılmakta idi. Bu iki standart arasındaki temel farklılık yeni standart ile beraber ek kayıpların giriş gücünün %0,5’inden daha fazla olduğunun ortaya çıkmasıdır.

 

                                                      Ek kayıplar

IEC 60034-2'ye göre                 Giriş gücünün %0.5'i alınır.

IEC 60034-2-1'e göre                Ölçüm yoluyla belirlenir.

 

 

Yeni ölçüm standardı 2-1 ile beraber ek kayıpların belirlenmesinde farklı yöntemler sunulmuştur. Arçelik, bu ölçüm yöntemlerinden standart tarafından doğruluğu en fazla olduğu belirtilen yöntem ile    ( 8.2.2.5.1) ek kayıpları belirlemektedir. Bu yöntemde ek kayıplar ölçüm değerlerinden elde edilen sonuçlara göre belirlenir. Herhangi bir varsayım sözkonusu değildir.